RapidCode

RapidCode – Elektronica ontwerpen met woorden

Technolution introduceert RapidCode: een nieuwe programmeertaal als vervanging voor het tekenen van schema’s. RapidCode maakt elektronica ontwikkeling sneller en overzichtelijker en verhoogt daardoor de kwaliteit van het ontwerp.

Sneller en overzichtelijker

Boards worden complexer en dat maakt schema’s vaak onoverzichtelijk. Bovendien bevatten schema’s geen achterliggende informatie, zoals motivering voor componentkeuze. RapidCode brengt het overzicht en de achterliggende informatie terug in het ontwerp. Het beschrijft welke onderdelen nodig zijn om een functie te implementeren en hoe die onderdelen met elkaar verbonden zijn. In plaats van het tekenen van 64 lijnen, schrijf je ‘koppel databus X aan databus Y’. Je kent eigenschappen toe aan de componenten.

De RapidCode-compiler

De compiler leest de RapidCode in en controleert deze op syntactische en semantische fouten. Dan voert de compiler de - in de RapidCode geschreven - berekeningen uit en rapporteert de resultaten. Nadat de compiler een model heeft gemaakt van het gehele circuit, worden de automatische checks uitgevoerd. Als laatste stap genereert hij de input voor een PCB-lay-outpakket en een bijbehorende Bill of Materials (BOM). Bovendien is de compiler eenvoudig te koppelen aan bestaande layoutpakketten zoals Altium Designer.

Voordelen van software-traject

Het ontwikkeltraject met RapidCode lijkt sterk op het ontwikkelen van software. Dit levert een aantal voordelen op zoals:

  • Automatische controles
  • Versiebeheer
  • Hergebruik van IP
  • Documenteren van details

Voor meer informatie klik hier